สมัครสมาชิกวันนี้

ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

      กูเกิลเปิดผลวิจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของคนไทย ชี้ ผู้บริโภคหาข้อมูลจากสื่อดิจิทัล ผ่านมือถือ พร้อมมีแบรนด์รถยนต์ในใจเพิ่มจาก 2.9  แบรนด์ เป็น 4.7  แบรนด์

ก่อนตัดสินใจซื้อและใช้เวลาตัดสินใจเฉลี่ย 2 เดือนและมีแนวโน้มตัดสินใจเร็วขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันผู้บริโภคผู้บริโภคไทยได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วขึ้นจากโทรศัพท์มือถือ ด้วยช่องทางการค้นหาที่หลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับรถยนต์ที่ต้องการจะซื้อก่อนเข้าไปสอบถามกับตัวแทนจำหน่าย

      นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจซื้อ ก็คือเรื่อง สถานการณ์เงิน และ งานที่ทำ ซึ่งเรารู้ถึงปัจจัยเหล่านี้ แต่ที่ผ่านมาเราหาตัวกลุ่มคนพวกนี้ไม่เจอ แต่กูเกิลสามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ได้ทำให้เราสามารถทราบว่า ผู้ต้องการซื้อรถยนต์ใช้สื่อดิจิทัลทุกขั้นตอนในการศึกษาหาข้อมูลในการเลือกซื้อรถยนต์

 

ที่มา: www.dailynews.co.th ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2562