สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

      กูเกิลเปิดผลวิจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของคนไทย ชี้ ผู้บริโภคหาข้อมูลจากสื่อดิจิทัล ผ่านมือถือ พร้อมมีแบรนด์รถยนต์ในใจเพิ่มจาก 2.9  แบรนด์ เป็น 4.7  แบรนด์

ก่อนตัดสินใจซื้อและใช้เวลาตัดสินใจเฉลี่ย 2 เดือนและมีแนวโน้มตัดสินใจเร็วขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันผู้บริโภคผู้บริโภคไทยได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วขึ้นจากโทรศัพท์มือถือ ด้วยช่องทางการค้นหาที่หลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับรถยนต์ที่ต้องการจะซื้อก่อนเข้าไปสอบถามกับตัวแทนจำหน่าย

      นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจซื้อ ก็คือเรื่อง สถานการณ์เงิน และ งานที่ทำ ซึ่งเรารู้ถึงปัจจัยเหล่านี้ แต่ที่ผ่านมาเราหาตัวกลุ่มคนพวกนี้ไม่เจอ แต่กูเกิลสามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ได้ทำให้เราสามารถทราบว่า ผู้ต้องการซื้อรถยนต์ใช้สื่อดิจิทัลทุกขั้นตอนในการศึกษาหาข้อมูลในการเลือกซื้อรถยนต์

 

ที่มา: www.dailynews.co.th ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2562

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th