สมัครสมาชิกวันนี้

กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานต่างประเทศ


R066
Strength of superstructure (buses)


R067
LPG equipment


R068
Measurement of the maximum speed, including electric vehicles


R069
Rear marking plates for slow moving vehicles


R070
Rear marking plates for heavy and long vehicles


R071
Field of vision, agricultural tractors


R072
Headlamps (HS1) (motorcycles)


R073
Lateral protection (goods vehicles and their trailers)


R074
Installation of lighting and light-signalling devices (L1)