สมัครสมาชิกวันนี้

กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานต่างประเทศ


R057
Headlamps (motorcycles)


R058
Rear underrun protective device


R059
Replacement silencing systems


R060
Driver operated controls - identification of controls, tell-tales and indicators (moped/motorcycles)


R061
External projections forward the cab of commercial vehicle


R062
Anti-theft (moped/motorcycles)


R063
Noise emissions of mopeds


R064
Tyres (temporary use spare wheels/tyres)


R065
Special warning lamps