สมัครสมาชิกวันนี้

กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานต่างประเทศ


R048
Installation of lighting and light-signalling devices (M, N and O)


R049
Emissions (diesel, NG & LPG)


R050
Front/rear position-, stop-lamps, direction indicators, rear registration-plate lamps (L)


R051
Sound levels (M and N)


R052
General construction of small buses and coaches


R053
Installation of lighting and light-signalling devices (L3)


R054
Tyres (commercial vehicles and their trailers)


R055
Mechanical coupling devices


R056
Headlamps (mopeds)