สมัครสมาชิกวันนี้

กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานต่างประเทศ


R039
Speedometer


R040
Emission of gaseous pollutants by motor cycles


R041
Approval of motorcycles with regard to noise


R042
Front and rear protection devices


R043
Safety glazing


R044
Child restraint systems


R045
Headlamp cleaners


R046
Rear-view mirrors


R047
Emission of gaseous pollutants of mopeds