สมัครสมาชิกวันนี้

กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานต่างประเทศ


R030
Tyres (motor vehicles and their trailers)


R031
Asymmetric headlamps (halogen sealed beam)


R032
Rear-end collision


R033
Head-on collision


R034
Fire risks


R035
Foot controls


R036
General construction of large buses and coaches


R037
Filament lamps


R038
Rear fog lamps