สมัครสมาชิกวันนี้

กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานต่างประเทศ


R021
Interior fittings


R022
Protective helmets and visors for motorcyclists


R023
Reversing lamps


R024
Diesel smoke and power


R025
Head restraints (headrests)


R026
External projections


R027
Advance warning triangles


R028
Audible warning devices


R029
Protection of the occupants of the cab of a commercial vehicle