สมัครสมาชิกวันนี้

กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานต่างประเทศ


R004
Rear registration plate lamp


R005
Asymmetric headlamps (Sealed Beam)


R006
Direction indicators


R007
End-outline marker-, front/rear position-, side-, stop lamps (M, N and O)


R008
Headlamps (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 and/or H11)


R009
Noise of three-wheeled vehicles


R010
Electromagnetic compatibility


R011
Door latches and hinges


R012
Behaviour of steering device under impact