สมัครสมาชิกวันนี้

กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานต่างประเทศ


R129
Enhanced Child Restraint Systems (ECRS)


R130
Lane Departure Warning Systems (LDWS)


R131
Advanced emergency Braking Systems (AEBS)


R132
Retrofit Emission Control Devices (REC)


R133
Recyclability of motor vehicles