สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
บทความยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

การเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจภายใต้บริบทใหม่ทำให้อุตสาหกรรมของจีนแข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว … ยานยนต์และชิ้นส่วนนับเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลจีน … การก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและตลาดอันดับ 1 ของโลกเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายแอบอิจฉา … ไทยเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อได้รับประโยชน์จากการเติบใหญ่ของอุตสาหกรรมและตลาดยานยนต์และชิ้นส่วนของจีน

 

 

สนับสนุนบทความโดย กลุ่มงานสินค้า4 อุตสาหกรรมหนัก สำนักส่งเสริมสินค้าส่งออก

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th